Na całym świecie, również w Polsce istnieją środowiska, które kierując się ideologicznymi pobudkami próbują ograniczać wolność słowa, zarówno zwykłych ludzi, jak i naukowców. W ostatnim czasie ich ofiarą padł prof. Wojciech Roszkowski, który przygotował i wspólnie z wydawnictwem Biały Kruk wydał podręcznik do nowego przedmiotu dla szkół ponadpodstawowych, jakim będzie ,,Historia i teraźniejszość”. Na profesora wylewa się fala hejtu, stanowiąca bezprecedensową próbę prewencyjnego ocenzurowania podręcznika. A na tle całej sprawy pojawiła się dodatkowo międzynarodowa korporacja prawnicza o globalnym zasięgu.

Podręcznik ,,Historia i teraźniejszość” koncentruje się na wskazaniu problemów, z którymi mierzy się nasza epoka, usiłując jednocześnie odnaleźć ich korzenie. Autor pochyla się nad problematyką powstawania i funkcjonowania różnych szkodliwych ideologii, od zbrodniczego nazizmu, aż po ideologię gender. Krytyce poddaje się także huxleyowską wizję „Nowego Wspaniałego Świata”, w którym dzieci produkuje się w laboratoriach, w oderwaniu od matki i ojca, od rodziny.  Prof. Roszkowski był kilkukrotnie atakowany za krytykę eugenicznej dystopii, co było wynikiem błędnej interpretacji podręcznika wydawnictwa Biały Kruk. Autorowi zarzuca się bowiem atak na dzieci poczęte in vitro i ich rodziny, co rażąco mija się z prawdą.

Pod tym pretekstem próbuje się objąć podręcznik cenzurą. Powiedzmy temu STOP!

Pełzająca Cenzura Prewencyjna

Zarzuty wobec prof. Wojciecha Roszkowskiego skierował również Wojciech Kozłowski, radca prawny z międzynarodowej kancelarii korporacyjnej Dentons. W rozmowie z Wirtualną Polską ogłosił, że zamierza pozwać polskiego naukowca w związku z napisanym przez niego podręcznikiem. Jak sam stwierdził: możliwe jest także pozwanie wydawnictwa Biały Kruk, które wydało publikację dydaktyczną. Celem pozwu wydaje się być ocenzurowanie książki zgodnie z preferencjami i poglądami prawnika międzynarodowej korporacji prawniczej. Wycofanie podręcznika z obrotu stanowiłoby cenzurę prewencyjną podpartą ideologicznymi motywami.

Jest to działanie niezwykle bulwersujące, ponieważ nie ma przymusu korzystania z tego konkretnego podręcznika. Natomiast podręcznik jest dla nauczyciela podstawą do dyskusji z uczniami, dzięki której uczą się oni niezależnego myślenia. W rezultacie takiego działania prawnicy międzynarodowych korporacji obsługujących największe spółki Skarbu Państwa mogą zaprowadzić cenzurę prewencyjną co jest pogwałceniem konstytucji (Artykuł 54.2 „Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane”)

Międzynarodowa korporacja chce karać ludzi za odmienne poglądy!

Wcześniej, prawnik Dentons w podobny sposób zaatakował Kaję Godek, jedną z liderek ruchu pro-life w Polsce. Grupa aktywistów ruchu LGBT+ przy wsparciu prawników międzynarodowej korporacji prawniczej wytoczyła przeciwko działaczce pro-life powództwo, ponieważ ta wyrażając swoje poglądy na temat homoseksualizmu miała rzekomo naruszyć dobra osobiste powodów. Choć Kaja Godek wygrała w pierwszej instancji, to Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, tworząc niebezpieczny dla wartości wolności słowa precedens, który oznacza odejście od zasady, w myśl której nie można naruszyć dóbr osobistych konkretnej osoby wyrażając generalne poglądy.  Sam Wojciech Kozłowski twierdzi, że chce ten precedens „wykorzystać teraz w sprawie przeciwko panu profesorowi Roszkowskiemu”. Teraz na celowniku wrogów wolności jest zawartość podręczników szkolnych.

Nie dla cenzury! Nie dla dyktatu międzynarodowych korporacji!

Szanowni Państwo,

W obronie wolności słowa w Polsce, zwłaszcza w murach szkolnych, kierujemy do was jako do klientów korporacji prawniczej Dentons apel o stanięcie w obronie wolności słowa, wolności nauki i przeciw cenzurze prewencyjnej .

Ufamy, że nikt, komu bliska jest idea wolności słowa nie poprze cenzury prewencyjnej.

 

Obywatele przeciw Cenzurze Prewencyjnej